Kotimainen verkkokauppa | Naisten vaatteet & asusteet | Kosmetiikka | Sisustus

Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyohje White Bloomin liikkeen asiakas – ja markkinointirekisteri

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen rekisteriseloste White Bloom liikkeen asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

White Bloom Beauty & Lifestyle

Mikonkatu 7

28100 Pori

2. Rekisteröidyt

Asiakkaidemme, jotka ovat ilmaisseet halunsa vastaanottaa markkinointi viestejä (postituslista), ovat luoneet tilin verkkokaupassamme tai jotka tilaavat tuotteita verkkokaupastamme (tilaaja).

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita asiakkaamme meille itse toimittaa. Näitä tietoja ovat:

TiedotPostituslistaTilaajaKäyttötarkoitus
NimiYksilöinti/yhteydenpito
Osoite
Tilausten toimitus
Puhelin
Yhteydenpito / markkinointi
SähköpostiYhteydenpito / markkinointi
Yritys
Markkinoinnin kohdennus
IP-osoite
Yksilöinti

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja tallennetaan asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi sekä asiakassuhteen ylläpitämiseksi (postituslista). Käsittelyperusteena on tällöin asiakkaan antama lupa.

Asiakas voi halutessaan rekisteröityä verkkokaupassamme asiakkaaksi, jolloin tilaaminen on sujuvampaa, asiakas voi itse hallita henkilötietojaan, lisätä useampia toimitusosoitteita ja seuraamaan tekemiään tilauksia. Käsittelyperusteena on tällöin asiakkaan antama lupa.

Verkkokaupan tilaajasta tallennetaan tietoja asiakkaan yksilöimiseksi, tavaran toimittamista, tilauksen maksamista sekä muuta asiakaspalvelua varten. Tällöin käsittelyperusteena on sopimussuhteen täytäntöönpano.

5. Käsittelyn kesto

Verkkokaupassa tilin luoneiden asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun tili on voimassa. Rekisteriin merkitään tiedot sellaisina, kun asiakas ne meille ilmoittaa ja niitä muutetaan sen mukaan, kun rekisteröity ilmoittaa muutoksista rekisterinpitäjälle. 

Verkkokauppatilausten yhteydessä kerätyt tiedot säilytetään niin pitkään, kun se on tarpeellista tilauksen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää tilauksia kirjanpidon dokumentteina ja näiden mukana säilyy myös asiakkaan tiedot. Näitä tietoja ei kuitenkaan käytettä muihin tarkoituksiin ilman asiakkaan nimenomaista lupaa.

Sähköpostituslistalta poistetaan tarpeettomia henkilötietoja kuuden (6) kuukauden välein. Postituslistalta pääsee poistumaan itse jokaisen viestin lopussa olevan poistumislinkin kautta.

6. Oikeudet

Halutessaan käyttää alla olevia oikeuksia henkilön tulee olla yhteydessä osoitteeseen eira@helminen.fi Rekisteröitynyt asiakas voi tarkastella ja muuttaa tietoja kirjautumalla tililleen verkkosivulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, onko hänet merkitty rekisteriimme ja mitä tietoja hänestä on tallennettu. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tietoja.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröity voi koska tahansa kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin. Rekisterinpitäjä ei koskaan myy tai muuten luovuta henkilötietoja muille tahoille suoramarkkinointia varten.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan tallennettu henkilötieto. Rekisterinpitäjä käsittelee vaatimuksen, jonka seurauksena a) tieto poistetaan, tai b) rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoa ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity ei tyydy rekisterinpitäjän päätökseen, voi hän valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käyttöä rajoitetaan valituksen käsittelyn ajaksi.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

7.  Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostituslistalle tallennettavat tiedot saadaan henkilön suostumuksella verkkosivuilla olevien tilauslinkkien kautta tai muulla tavalla.

Verkkosivuille rekisteröityvän henkilön tiedot saadaan henkilön suostumuksella verkkosivun rekisteröitymissivun kautta.

Verkkokaupasta tilaavien tiedot saadaan henkilön suostumuksella tilausten yhteydessä.

8. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin White Bloom Beauty & Lifestyle ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksi antaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry kolmannelle osapuolelle eikä heillä ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Verkkokaupan tilausten toimittamiseksi ja maksujen välittämiseksi toimitamme näiden tehtävien kannalta välttämättömät tiedot palveluntarjoajillemme.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: 

  • Klarna - maksunvälittäjä
  • Matkahuolto
  • Microsoft Office 365 - sähköposti

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin merkittyjen henkilöiden henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Tämän varmistamiseksi, rekisterinpitäjä käyttää seuraavia suojatoimia: 

  • Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen.  
  • Järjestelmiin tallennettuihin rekistereiden sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 
  • Rekisteri sijaitsee tietokoneissa, jotka on sijoitettu konesaliin palvelimille, jonne pääsy asiattomilta on kielletty. 
  • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.